Archive for the ‘Premio Nobel’ Category

NOVA TURMA: Einstein no Terceiro Milênio – E3M 2015

Posted by: Aba Cohen on April 1, 2014

ondas gravitacionais são detectadas pelo BICEP2

Posted by: Aba Cohen on March 18, 2014

BICEP2 detecta ondas gravitacionais

Posted by: Aba Cohen on March 18, 2014

Prêmio Nobel de Física 2013

Posted by: Aba Cohen on October 8, 2013

Grafeno em mono e bi-camadas extensas

Posted by: Aba Cohen on November 24, 2010

Prêmio Nobel de Física – 2010

Posted by: Aba Cohen on October 7, 2010

Nobel de Física-2009

Posted by: Aba Cohen on October 7, 2009

2008 Physics Nobel Prize – Prêmio Nobel de Física 2008

Posted by: Aba Cohen on October 7, 2008